หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verst หมายถึง ทำอะไรทำได้

คำศัพท์ verst แปลว่า ทำอะไรทำได้ หมายถึง ทำอะไรทำได้ verst อ่านว่า (เฝิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 291 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verst (เฝิซท)

ทำอะไรทำได้