หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verso หมายถึง หน้าซ้ายมือของหนังสือ

คำศัพท์ verso แปลว่า หน้าซ้ายมือของหนังสือ หมายถึง หน้าซ้ายมือของหนังสือ verso อ่านว่า (เฝอ-โซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 319 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verso (เฝอ-โซ)

หน้าซ้ายมือของหนังสือ