หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

version หมายถึง คัมภีร์ภาษาอังกฤษที่แปลออกมาจากภาษาละติน เรื่องที่เล่า

คำศัพท์ version แปลว่า คัมภีร์ภาษาอังกฤษที่แปลออกมาจากภาษาละติน เรื่องที่เล่า หมายถึง คัมภีร์ภาษาอังกฤษที่แปลออกมาจากภาษาละติน เรื่องที่เล่า version อ่านว่า (เฝอ-ฉัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 445 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
version (เฝอ-ฉัน)

คัมภีร์ภาษาอังกฤษที่แปลออกมาจากภาษาละติน เรื่องที่เล่า