หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

versify หมายถึง ทำ (ร้อยแก้ว) ให้เป็นโคลง

คำศัพท์ versify แปลว่า ทำ (ร้อยแก้ว) ให้เป็นโคลง หมายถึง ทำ (ร้อยแก้ว) ให้เป็นโคลง versify อ่านว่า (เฝอ-ซิไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
versify (เฝอ-ซิไฟ)

ทำ (ร้อยแก้ว) ให้เป็นโคลง