หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verse หมายถึง โคลง บทหนึ่ง

คำศัพท์ verse แปลว่า โคลง บทหนึ่ง หมายถึง โคลง บทหนึ่ง verse อ่านว่า (เฝิซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 247 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verse (เฝิซ)

โคลง บทหนึ่ง