หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

versatile หมายถึง ทำอะไรทำได้

คำศัพท์ versatile แปลว่า ทำอะไรทำได้ หมายถึง ทำอะไรทำได้ versatile อ่านว่า (เฝอ-ซะทิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 324 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
versatile (เฝอ-ซะทิล)

ทำอะไรทำได้