หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veronica หมายถึง ต้นเฝะรอน-อิคะ

คำศัพท์ veronica แปลว่า ต้นเฝะรอน-อิคะ หมายถึง ต้นเฝะรอน-อิคะ veronica อ่านว่า (เฝะรอน-อิคะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 317 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veronica (เฝะรอน-อิคะ)

ต้นเฝะรอน-อิคะ