หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veronal หมายถึง ยาผสมฝิ่น

คำศัพท์ veronal แปลว่า ยาผสมฝิ่น หมายถึง ยาผสมฝิ่น veronal อ่านว่า (เฝ-โระแน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veronal (เฝ-โระแน็ล)

ยาผสมฝิ่น