หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vernier หมายถึง ไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะอย่างละเอียด

คำศัพท์ vernier แปลว่า ไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะอย่างละเอียด หมายถึง ไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะอย่างละเอียด vernier อ่านว่า (เฝอ-เนียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vernier (เฝอ-เนียะ)

ไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะอย่างละเอียด