หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermuth หมายถึง เหล้าเฝอ-มุธ

คำศัพท์ vermuth แปลว่า เหล้าเฝอ-มุธ หมายถึง เหล้าเฝอ-มุธ vermuth อ่านว่า (เฝอ-มุธ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermuth (เฝอ-มุธ)

เหล้าเฝอ-มุธ