หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermouth หมายถึง เหล้าเฝอ-มุธ

คำศัพท์ vermouth แปลว่า เหล้าเฝอ-มุธ หมายถึง เหล้าเฝอ-มุธ vermouth อ่านว่า (เฝอ-มุธ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 167 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermouth (เฝอ-มุธ)

เหล้าเฝอ-มุธ