หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermix หมายถึง ไส้ติ่ง

คำศัพท์ vermix แปลว่า ไส้ติ่ง หมายถึง ไส้ติ่ง vermix อ่านว่า (เฝอ-มิคซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermix (เฝอ-มิคซ)

ไส้ติ่ง