หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verminous หมายถึง เลวทราม เต็มไปด้วยสัตว์ศัตรูพืช

คำศัพท์ verminous แปลว่า เลวทราม เต็มไปด้วยสัตว์ศัตรูพืช หมายถึง เลวทราม เต็มไปด้วยสัตว์ศัตรูพืช verminous อ่านว่า (เฝอ-มินัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verminous (เฝอ-มินัซ)

เลวทราม เต็มไปด้วยสัตว์ศัตรูพืช