หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermin หมายถึง สัตว์ที่ทำลายพืช คนเลวทราม

คำศัพท์ vermin แปลว่า สัตว์ที่ทำลายพืช คนเลวทราม หมายถึง สัตว์ที่ทำลายพืช คนเลวทราม vermin อ่านว่า (เฝอ-มิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 316 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermin (เฝอ-มิน)

สัตว์ที่ทำลายพืช คนเลวทราม