หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermilion หมายถึง ชาด

คำศัพท์ vermilion แปลว่า ชาด หมายถึง ชาด vermilion อ่านว่า (เฝอะมีล-ยน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermilion (เฝอะมีล-ยน)

ชาด