หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermiform หมายถึง เหมือนหนอน

คำศัพท์ vermiform แปลว่า เหมือนหนอน หมายถึง เหมือนหนอน vermiform อ่านว่า (เฝอ-มิฟอม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermiform (เฝอ-มิฟอม)

เหมือนหนอน