หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermicide หมายถึง ยาฆ่าไส้เดือน หนอน พยาธิ

คำศัพท์ vermicide แปลว่า ยาฆ่าไส้เดือน หนอน พยาธิ หมายถึง ยาฆ่าไส้เดือน หนอน พยาธิ vermicide อ่านว่า (เฝอ-มิไซด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermicide (เฝอ-มิไซด)

ยาฆ่าไส้เดือน หนอน พยาธิ