หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vermicelli หมายถึง เส้นหมี่เฝอมิเซล-ลิ

คำศัพท์ vermicelli แปลว่า เส้นหมี่เฝอมิเซล-ลิ หมายถึง เส้นหมี่เฝอมิเซล-ลิ vermicelli อ่านว่า (เฝอมิเซล-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 269 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vermicelli (เฝอมิเซล-ลิ)

เส้นหมี่เฝอมิเซล-ลิ