หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verity หมายถึง ความจริง

คำศัพท์ verity แปลว่า ความจริง หมายถึง ความจริง verity อ่านว่า (เฝ-ริทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 212 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verity (เฝ-ริทิ)

ความจริง