หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verily หมายถึง ทีเดียว

คำศัพท์ verily แปลว่า ทีเดียว หมายถึง ทีเดียว verily อ่านว่า (เฝ-ริลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verily (เฝ-ริลิ)

ทีเดียว