หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verile หมายถึง คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

คำศัพท์ verile แปลว่า คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หมายถึง คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง verile อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verile

คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง