หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verify หมายถึง เป็นจริงตาม (คำทำนาย) สอบทวนความจริง พิสูจน์

คำศัพท์ verify แปลว่า เป็นจริงตาม (คำทำนาย) สอบทวนความจริง พิสูจน์ หมายถึง เป็นจริงตาม (คำทำนาย) สอบทวนความจริง พิสูจน์ verify อ่านว่า (เฝ-ริไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 224 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verify (เฝ-ริไฟ)

เป็นจริงตาม (คำทำนาย) สอบทวนความจริง

พิสูจน์