หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verger หมายถึง พนักงานผู้ถือไม้นำหน้าพระราชาคณะ

คำศัพท์ verger แปลว่า พนักงานผู้ถือไม้นำหน้าพระราชาคณะ หมายถึง พนักงานผู้ถือไม้นำหน้าพระราชาคณะ verger อ่านว่า (เฝอ-เจอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verger (เฝอ-เจอะ)

พนักงานผู้ถือไม้นำหน้าพระราชาคณะ