หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verge หมายถึง ใกล้จะถึง ขอบ (สระ) เลียบ (ริมผา) บ่าย

คำศัพท์ verge แปลว่า ใกล้จะถึง ขอบ (สระ) เลียบ (ริมผา) บ่าย หมายถึง ใกล้จะถึง ขอบ (สระ) เลียบ (ริมผา) บ่าย verge อ่านว่า (เฝิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 437 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verge (เฝิจ)

ใกล้จะถึง ขอบ (สระ)

เลียบ (ริมผา)

บ่าย