หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verdigris หมายถึง สนิมเขียวของทองแดง

คำศัพท์ verdigris แปลว่า สนิมเขียวของทองแดง หมายถึง สนิมเขียวของทองแดง verdigris อ่านว่า (เฝอ-ดิกรีซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verdigris (เฝอ-ดิกรีซ)

สนิมเขียวของทองแดง