หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verdict หมายถึง คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

คำศัพท์ verdict แปลว่า คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หมายถึง คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง verdict อ่านว่า (เฝอ-ดิคท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 213 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verdict (เฝอ-ดิคท)

คำตัดสินของคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง