หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verdantly หมายถึง เขียวสด

คำศัพท์ verdantly แปลว่า เขียวสด หมายถึง เขียวสด verdantly อ่านว่า (เฝอ-แด็นทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verdantly (เฝอ-แด็นทลิ)

เขียวสด