หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verdant หมายถึง เขียวสด

คำศัพท์ verdant แปลว่า เขียวสด หมายถึง เขียวสด verdant อ่านว่า (เฝอ-แด็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 225 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verdant (เฝอ-แด็นท)

เขียวสด