หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verboten หมายถึง ห้ามขาด

คำศัพท์ verboten แปลว่า ห้ามขาด หมายถึง ห้ามขาด verboten อ่านว่า (เฟอะโบ-เทน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 194 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verboten (เฟอะโบ-เทน)

ห้ามขาด