หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbosity หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น

คำศัพท์ verbosity แปลว่า พูดมากเกินความจำเป็น หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น verbosity อ่านว่า (เฝอบอซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbosity (เฝอบอซ-อิทิ)

พูดมากเกินความจำเป็น