หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbose หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น

คำศัพท์ verbose แปลว่า พูดมากเกินความจำเป็น หมายถึง พูดมากเกินความจำเป็น verbose อ่านว่า (เฝอโบซ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 166 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbose (เฝอโบซ-)

พูดมากเกินความจำเป็น