หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbatim หมายถึง ทุกๆ คำ

คำศัพท์ verbatim แปลว่า ทุกๆ คำ หมายถึง ทุกๆ คำ verbatim อ่านว่า (เฝอเบ-ทิม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 267 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbatim (เฝอเบ-ทิม)

ทุกๆ คำ