หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbally หมายถึง (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา

คำศัพท์ verbally แปลว่า (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา หมายถึง (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา verbally อ่านว่า (เฝอ-แบ็ลลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 256 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbally (เฝอ-แบ็ลลิ)

(การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ

เกี่ยวกับกริยา