หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbality หมายถึง การพูดน้ำท่วมทุ่ง การยึดตามถ้อยคำเกินไป

คำศัพท์ verbality แปลว่า การพูดน้ำท่วมทุ่ง การยึดตามถ้อยคำเกินไป หมายถึง การพูดน้ำท่วมทุ่ง การยึดตามถ้อยคำเกินไป verbality อ่านว่า (เฝอแบล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbality (เฝอแบล-อิทิ)

การพูดน้ำท่วมทุ่ง การยึดตามถ้อยคำเกินไป