หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbalist หมายถึง คนพูดน้ำท่วมทุ่ง คนเล่นถ้อยคำ ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป

คำศัพท์ verbalist แปลว่า คนพูดน้ำท่วมทุ่ง คนเล่นถ้อยคำ ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป หมายถึง คนพูดน้ำท่วมทุ่ง คนเล่นถ้อยคำ ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป verbalist อ่านว่า (เฝอ-แบะลิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbalist (เฝอ-แบะลิซท)

คนพูดน้ำท่วมทุ่ง คนเล่นถ้อยคำ

ผู้ที่ยึดถือถ้อยคำเกินไป