หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verbal หมายถึง (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา

คำศัพท์ verbal แปลว่า (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา หมายถึง (การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ เกี่ยวกับกริยา verbal อ่านว่า (เฝอ-แบ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 499 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verbal (เฝอ-แบ็ล)

(การแปล) ที่ยึดตามถ้อยคำ เกี่ยวกับถ้อยคำ

เกี่ยวกับกริยา