หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

verandah หมายถึง ระเบียงเรือน

คำศัพท์ verandah แปลว่า ระเบียงเรือน หมายถึง ระเบียงเรือน verandah อ่านว่า (เฝะแรน-ดะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 161 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verandah (เฝะแรน-ดะ)

ระเบียงเรือน