หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veranda หมายถึง ระเบียงเรือน

คำศัพท์ veranda แปลว่า ระเบียงเรือน หมายถึง ระเบียงเรือน veranda อ่านว่า (เฝะแรน-ดะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 250 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veranda (เฝะแรน-ดะ)

ระเบียงเรือน