หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veracity หมายถึง จริง

คำศัพท์ veracity แปลว่า จริง หมายถึง จริง veracity อ่านว่า (เฝะแรซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 243 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veracity (เฝะแรซ-อิทิ)

จริง