หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veracious หมายถึง จริง

คำศัพท์ veracious แปลว่า จริง หมายถึง จริง veracious อ่านว่า (เฝะเร-ฌัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veracious (เฝะเร-ฌัซ)

จริง