หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venue หมายถึง ที่พบปะกัน สถานที่พิจารณาคดี สถานที่เกิดเหตุ

คำศัพท์ venue แปลว่า ที่พบปะกัน สถานที่พิจารณาคดี สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง ที่พบปะกัน สถานที่พิจารณาคดี สถานที่เกิดเหตุ venue อ่านว่า (เฝน-ยู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 878 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venue (เฝน-ยู)

ที่พบปะกัน สถานที่พิจารณาคดี

สถานที่เกิดเหตุ