หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venture หมายถึง กล้าได้กล้าเสีย ลอง

คำศัพท์ venture แปลว่า กล้าได้กล้าเสีย ลอง หมายถึง กล้าได้กล้าเสีย ลอง venture อ่านว่า (เฝน-เชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 454 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venture (เฝน-เชอะ)

กล้าได้กล้าเสีย ลอง