หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ventral หมายถึง เกี่ยวกับท้อง

คำศัพท์ ventral แปลว่า เกี่ยวกับท้อง หมายถึง เกี่ยวกับท้อง ventral อ่านว่า (เฝน-ทแร็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 187 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ventral (เฝน-ทแร็ล)

เกี่ยวกับท้อง