หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ventpeg หมายถึง หมุดสำหรับอุดรูถัง

คำศัพท์ ventpeg แปลว่า หมุดสำหรับอุดรูถัง หมายถึง หมุดสำหรับอุดรูถัง ventpeg อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ventpeg

หมุดสำหรับอุดรูถัง