หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venomously หมายถึง มีพิษ ความขมขื่น

คำศัพท์ venomously แปลว่า มีพิษ ความขมขื่น หมายถึง มีพิษ ความขมขื่น venomously อ่านว่า (เฝน-อะมัซลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venomously (เฝน-อะมัซลิ)

มีพิษ ความขมขื่น