หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venomed หมายถึง อาบยาพิษ

คำศัพท์ venomed แปลว่า อาบยาพิษ หมายถึง อาบยาพิษ venomed อ่านว่า (เฝน-อัมด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venomed (เฝน-อัมด)

อาบยาพิษ