หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venom หมายถึง มีพิษ ความขมขื่น

คำศัพท์ venom แปลว่า มีพิษ ความขมขื่น หมายถึง มีพิษ ความขมขื่น venom อ่านว่า (เฝน-อัม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 306 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venom (เฝน-อัม)

มีพิษ ความขมขื่น