หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venial หมายถึง ซึ่งสามารถยกโทษให้ได้

คำศัพท์ venial แปลว่า ซึ่งสามารถยกโทษให้ได้ หมายถึง ซึ่งสามารถยกโทษให้ได้ venial อ่านว่า (ฝี-เนียล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venial (ฝี-เนียล)

ซึ่งสามารถยกโทษให้ได้