หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vengefully หมายถึง พยาบาท

คำศัพท์ vengefully แปลว่า พยาบาท หมายถึง พยาบาท vengefully อ่านว่า (เฝนจ-ฟุลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vengefully (เฝนจ-ฟุลิ)

พยาบาท