หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vengeful หมายถึง พยาบาท

คำศัพท์ vengeful แปลว่า พยาบาท หมายถึง พยาบาท vengeful อ่านว่า (เฝนจ-ฟุล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 185 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vengeful (เฝนจ-ฟุล)

พยาบาท